Relatiecoaching

Relatiecoaching

Relatiecoaching, al zinvol als één van jullie dolgraag iets aan de ander wil veranderen. Meer specifiek, indien ervaren wordt dat de één:

  • onvoldoende naar de ander luistert en weinig aandacht voor de ander heeft
  • niet helemaal of helemaal niet door de partner wordt geaccepteerd
  • respect en vertrouwen in de ander mist
  • ernstige problemen ervaart zoals op seksueel of financieel gebied
  • het moeilijk vindt om problemen in de relatie bespreekbaar te maken
  • een eigen leven is gaan leiden
  • ondanks gesprekken er niet uitkomt
  • of..... scheiding daadwerkelijk overweegt.

Ieder huwelijk kent problemen. Eén op de twee gevallen twijfelt soms ernstig aan de relatie. Meer dan één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Een hoop ellende, vaak niet nodig!


Als je partner (nog) niets voor relatietherapie voelt: laat dat geen belemmering zijn om alleen langs te komen.

Als na de gratis intake tot coaching wordt besloten wordt als eerste stap gevraagd om onafhankelijk van elkaar schriftelijk een diagnostische vragenlijst in te vullen. Het resultaat wordt individueel in een eerste sessie doorgesproken en hiaten ingevuld. Deze informatie wordt gebruikt voor een knelpuntanalyse en vormt de basis voor het verdere traject.


Deze analyse wordt gezamenlijk doorgesproken. Het kan betekenen dat er voldoende vertrouwen is en jullie besluiten voor elkaar te gaan. Daar jij de ander niet kan veranderen, noch omgekeerd, komt het er op neer dat je vooral met jezelf aan de slag moet. Daarom zal de tweede stap bestaan uit individuele sessies waarbij vorm, inhoud en aantal per partner zal verschillen.


Als derde stap wordt ingezet op het versterken van communicatie en wederzijdse betrokkenheid. Er wordt een gezamenelijk actieplan opgesteld en uitgevoerd. De resultaten worden in gezamenlijke sessies geevalueerd en acties bijgesteld.


In het algemeen vinden de sessies eenmaal per 2 weken plaats en duren 1,5 uur. Aan het eind van het traject krijgen jullie een evaluatierapport mee zodat alles nog eens terug kan worden gelezen.


E-mail: info@levenopkoers.nl

Telefoon: 06 - 43 70 56 27